Trainingen

Contact! verzorgt trainingen en klinische lessen in en over verschillende onderwerpen in de ouderenzorg. Deze worden zowel in de intramurale zorg als in de wijkverpleging gegeven, maar zijn ook geschikt voor onderwijs in verschillende opleidingen.Hieronder een greep uit de mogelijkheden die Contact! biedt. In overleg met de klant is er veel mogelijk en wordt de training op maat gemaakt of aangepast aan de doelgroep en wensen.

ikdoealleszelf
De training Contact!
  • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De training Contact! is gebaseerd op de resultaten van het proefschrift van Annette Custers (zie links en publicaties).
  • Zorgcontact staat centraal. De training richt zich met name op de rol van het dagelijks contact tussen bewoners en medewerkers van zorginstellingen.In dit contact kunnen medewerkers op verschillende manieren bijdragen aan het welbevinden van de oudere bewoners.
  • Interactief. Medewerkers gaan op een interactieve manier aan de slag met het zich eigen maken van de thema’s verbondenheid, autonomie en competentie. Met behulp van video-opnamen van zorgmomenten, opdrachten in groepjes, een quiz, een casus en een spel oefenen we met het toepassen van de drie thema’s in de dagelijkse praktijk.
  • Concreet en direct toepasbaar. Medewerkers krijgen  handvatten om tijdens hun dagelijkse werkzaamheden het welbevinden van bewoners te bevorderen.
  • De duur van de training is circa 6 uur. Het heeft de voorkeur de training te verdelen over twee tot drie sessies in verband met het maken van huiswerkopdrachten.

plaatje

Dementie en onbegrepen gedrag.

Training over (de verschillende vormen van) dementie en belangrijke handvatten in het omgaan met mensen met een dementie. Medewerkers leren om op een brede manier naar de mens achter de persoon met dementie te kijken, waarbij naast de vorm van dementie, de persoonlijke achtergrond (levensverhaal, karakter) en de omgeving van de persoon met dementie centraal staan. Vanuit deze brede kijk op de persoon met dementie is het vaak eenvoudiger om handvatten te vinden in de omgang met onbegrepen gedrag. Afhankelijk van de setting en de wensen kunnen verschillende materialen worden ingezet waaronder video-opnamen en casussen.

De standaard duur van de training is 2 tot 3 uur, gegeven in een enkele sesssie, maar deze is vrij aan te passen naar gelang de wensen van de klant.

 Persoonlijkheidsproblematiek.


In deze klinische les(sen) worden verschillende typen persoonlijkheden behandeld en wordt besproken hoe deze tot uiting kunnen komen bij ouderen. Daarnaast bekijken we samen wat goede handvatten zijn in de omgang met ouderen met een bepaald type persoonlijkheid. Denk hierbij aan personen waarbij vreemd, excentriek gedrag op de voorgrond staat, zoals bij de paranoide persoonlijkheid. Of personen waarbij het dramatische, emotionele karakter op de voorgrond staat en de omgeving vaak het gevoel heeft gemanipuleerd te worden, zoals bij de theatrale of borderline persoonlijkheid. Ook persoonlijkheden waarbij angst en onzekerheid op de voorgrond staan worden besproken, waaronder de ontwijkende of afhankelijke persoonlijkheid.

Deze klinische les is op maat en kan variëren van het bespreken van een enkel
type persoonlijkheid (1 tot 2 uur) tot meerdere typen (2-6 uur).