Links en Publicaties

Links:

‘Verzorgenden, geef cliënt meer keuzevrijheid’ – Artikel n.a.v een interview met Annette Custers op http://www.nursing.nl

Praat meer met ouderen – Artikel n.a.v een interview met Annette Custers op http://www.volgensnederland.nl

OBG biedt ouderen ruimte om zich te blijven ontwikkelen – Artikel vanuit OBG waarin staat beschreven hoe zij de resultaten van het proefschrift van Annette Custers gebruiken om de huidige zorg verder te verbeteren op http://www.waardigheidentrots.nl

Zorg voor Leren

Zorg voor leren helpt zorginstellingen en zelfstandig ondernemers in de zorg om bekwaam te blijven door het aanbieden van bijscholing. Klik hier voor meer informatie

 

Publicaties:

Custers, AFJ. (2013).
Need fulfillment and well-being in nursing homes. Proefschrift.Need Fulfilment and well-being in nursing homes

Custers, AFJ, Cillessen, AHJ, Westerhof, GJ, Kuin, Y & Riksen-Walraven, JMA. (2014). Need fulfillment, need importance and depressive feelings of residents over the first eight months of living in a nursing home. International Psychogeriatrics.

Westerhof, G.J., van Vuuren, M., Brummans, B., & Custers A.F.J. (2013) A Buberian Approach to the Co-construction of Relationships Between Professional Caregivers and Residents in Nursing Homes, The Gerontologist.

Custers, Westerhof, Kuin, Gerritsen & Riksen-Walraven (2013). Need fulfillment in the nursing home: resident and observer perspectives in relation to resident well-being. European Journal of Aging, 10, 201-209.

Custers, A.F.J., Westerhof, G.J., Kuin, Y., Gerritsen, D.L., & Riksen-Walraven, M. (2012). Relatedness, autonomy and competence in the caring relationship: the perspective of nursing home residents. Journal of Aging Studies, 26, 319-326.

Custers, A. F. J., Kuin, Y., Riksen-Walraven, J. M. A. & Westerhof, G. J., (2011). Need support and well-being during morning care activities: An observational study on resident-staff interaction in nursing homes. Ageing and Society, 31, 1425-1442

Custers, A. F. J., Westerhof, G. J., Kuin, Y., & Riksen-Walraven, J. M. A. (2010). Need fulfillment in caring relationships: Its relation with well-being of residents in somatic nursing homes. Aging & Mental Health, 14(6), 731-739.

Custers, A.F.J. (2010). Behoeftevervulling en welbevinden bij verpleeghuisbewoners. Geron: tijdschrift voor ouder worden & maatschappij, 3, 12-15.